Inawgurata fil-Kalkara dar residenzjali fil-komunita ghal-hajja indipendenti ta' persuni b'dizabilita, Dar l-Abilita. Il-Gven investa mas-sitt mitt elf ewro bi shab mal-Fondazzjoni Wens. Se jkunu qed jghixu sitt residenti.

http://www.tvm.com.mt/mt/news/tinfetah-dar-l-abilita-ghal-persuni-bdizabilita-fil-kalkara-binvestiment-ta-e600000/?src=hm


See Other Galleries